ρυπαρογνώμων

-όγνωμον, Μ
αυτός που έχει βρόμικη σκέψη, χυδαίος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ῥυπαρός + -γνώμων (< γνώμων < γιγνώσκω), πρβλ. ισχυρο-γνώμων].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.